Nový on-line katalog certifikovaných programů

_9163518614.jpg V průběhu roku 2016 byl na webových stránkách Národního ústavu pro vzdělávání spuštěn nový on-line katalog certifikovaných programů. Umožňuje přehledné vyhledávání programů, které mají platný certifikát odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování, což se k lednu 2016 týká celkem 51 organizací s 84 certifikovanými programy primární prevence.

Dosavadní abecední seznam certifikovaných organizací a programů, umístěný na webové stránce NÚV, přestal být s rostoucím počtem udělených certifikátů dostatečně přehledný. Z tohoto důvodu byl vytvořen vyhledávací a filtrovací katalog, který umožňuje zájemcům vyhledávání preventivních programů například podle krajů, cílové skupiny nebo typů rizikového chování. Naším cílem je, aby v něm měly školy i široká veřejnost jednoduchou a funkční pomůcku při vyhledávání certifikovaného programu na míru poptávanému riziku nebo regionu. Pokud si škola není jistá, jakou organizaci si přizvat na preventivní programy k potřebným typům rizikového chování, nabízí katalog NÚV jednoduchou cestu pro ředitele školy, školní metodiky prevence či výchovné poradce k nalezení vhodných certifikovaných programů s garantovanou kvalitou.

Katalog je umístěn na webových stránkách Pracoviště pro certifikace pod názvem Certifikování poskytovatelé jako první záložka v menu na pravé straně.