Občanské sdružení AVE

www.osave.cz

IČO: 65468431

Registrované sídlo: Petrovice u Karviné 177, PSČ 735 72


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 23/14/1/CE pro program školské selektivní primární prevence nazvaný „Škola do života“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1 až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 23_CER_AVE_SEL.PDF Certifikát AVE - selektivní primární prevence


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 23/14/2/CE pro program školské indikované primární prevence nazvaný „Růstová skupina“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1 až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 23_CER_AVE_IND.PDF Certifikát AVE - indikovaná primární prevence