Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice

http://www.kclitomerice.cz/kontakty

IČO: 426105

Registrované sídlo: Tylova 1239/16

412 01 Litoměřice


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Prevence poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prevence prekriminálního a kriminálního chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 8. 3. 2019 - 8. 3. 2024

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde: 

Scan certifikat VPP CCK Litomerice.pdf

Scan rozsah certifikace VPP CCK Litomerice.pdf