Open House o.p.s.

www.openhousebruntal.cz

IČO: 70645671

Registrované sídlo: Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. a 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ        

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 18. 4. 2015 - 18. 4. 2020

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde 04_CER_Open_House_VPP.PDF Certifikát Open House - všeobecná primární prevence