Point 14

www.point14.cz

IČO: 66361630

Registrované sídlo: Husova 14, 301 00 Plzeň


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 43/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a nelegální drogy, hráčství a jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 - 8. 1. 2020

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 43_CER_Point14_VSEO.PDF 43_CER_Point14_VSEO.PDF