PorCeTa, o.p.s.

www.porceta.cz

IČO: 28150198

Registrované sídlo: Smetanova 1284, 390 02 Tábor


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 38/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiní návykové látky

Spektrum poruch příjmu potravy

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Divácké násilí a vliv subkultur

Určený primárně cílové skupině:

Žáci předškolní

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 - 8. 1. 2020

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - PorCeTa_VPP.PDF Certifikát PorCeTa - všeobecná PP


 

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 38/14/2/CE pro program školské indikované primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 - 8. 1. 2020

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - PorCeTa_IPP.PDF Certifikát PorCeTa - indikovaná PP