Portimo, o.p.s.

www.portimo.cz

IČO: 45659028

Registrované sídlo: Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Prevence prekriminálního a kriminálního chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Děti předškolního věku

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 20. 5. 2019 - 20. 5. 2024

Předchozí certifikát: 28. 2. 2014 - 28. 2. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - CF_Portimo_VPP.pdf CF_Portimo_VPP.pdf (287,16 KB) Rozsah_Portimo_VPP.pdf Rozsah_Portimo_VPP.pdf (241,01 KB)