Portus Prachatice

www.portusprachatice.cz

IČO: 67364012

Registrované sídlo: Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 6. 8. 2015 - 6. 8. 2020

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 07_CER_Portus_Prachatice_VPP.PDF Certifikát Portus Prachatice - všeobecná primární prevence


Pro programy školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 6. 8. 2015 - 6. 8. 2020

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 07_CER_Portus_Prachatice_SPP.PDF Certifikát Portus Prachatice - selektivní primární prevence