PROSTOR PRO, o.p.s.

www.prostorpro.cz

IČO: 70155577

Registrované sídlo: Čajkovského 1861, 500 09 Hradec Králové


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 31/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Preventivní programy SPIRÁLA“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Sexuální rizikové chování

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 31_CER_PROSTOR_PRO_VSE.PDF Certifikát PROSTOR PRO - všeobecná primární prevence