Sion – Nová generace, o.s.

www.sion.cz

IČO: 26583097

Registrované sídlo: Na Kotli 1201, 500 09 Hradec Králové


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 09/15/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Jdi proti proudu“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové látky

Prevence rasismu a xenofobie

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 09_CER_Sion_VPP.PDF Certifikát Sion - všeobecná primární prevence