Sociální služby města Havířova

www.ssmh.cz

IČO: 60337583

Registrované sídlo: Přemyslova 1618/12, 73601 Havířov - Podlesí


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 28/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Centrum prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové látky

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci předškolní

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 28_CER_Soc._sl._m._Havirova_VSE.PDF Certifikát Sociální služby města Havířova - všeobecná primární prevence