Společně k bezpečí

www.spolecnekbezpeci.cz

IČO: 27054705

Registrované sídlo: Staré Sedlo 92, 398 07 Orlík nad Vltavou


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci předškolní

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. až 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 18. 4. 2014 - 18. 4. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 12_CER_Spolecne_k_bezp_VSE.PDF Certifikát Společně k bezpečí - všeobecná primární prevence


Pro programy školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikace byla prodloužena do 18. 4. 2019.

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 03_CER_Spolecne_k_bezpeci_SPP.PDF Certifikát Společně k bezpečí - selektivní primární prevence