Spolek psychologických služeb

 

www.spolek-psychologickych-sluzeb.cz

IČO: 02104580

Registrované sídlo: Jandáskova 13, 621 00 Brno

 


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 21. 11. 2014 - 21. 11. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 32_CER_Spolek_psych_sluzeb_VSEO.pdf Certifikát Spolek psych. služeb - všeobecná primární prevence 

 


Pro programy školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 21. 11. 2014 - 21. 11. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - Certifikát Spolek psych. služeb - selektivní primární prevence Certifikát Spolek psych. služeb - selektivní primární prevence 

 


Pro programy školské indikované primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Rizikové chování v dopravě

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiní návykové látky

Spektrum poruch příjmu potravy

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 21. 11. 2014 - 21. 11. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - Certifikát Spolek psych. služeb - indikované primární prevence Certifikát Spolek psych. služeb - indikované primární prevence