Spuštění CERTIFIKACÍ programů primární prevence rizikového chování

Na počátku června byla z pověření MŠMT spuštěna činnost Pracoviště pro certifikace pod Národním ústavem pro vzdělávání. Jeho úkolem je zprostředkovávat certifikační proces poskytovatelům programů školské primární prevence zahrnující všechny oblasti rizikového chování.

V úterý 25. 6. 2013 (v čase od 9:30 do 16:30) se uskuteční školení pro zájemce o certifikaci odborné způsobilosti programů primární prevence rizikového chování s názvem „Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování - vzdělávání pro poskytovatele programů primární prevence rizikového chování“.
Školení poskytne vysvětlení procesu certifikací a Standardů odborné způsobilosti a bude prostor na otázky. Školení je poskytováno zdarma.

Lektory jsou PhDr. Lenka Skácelová, PhDr. et Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D. a Mgr. Jan Žufníček.

Školení se bude konat v prostorách Národního ústavu pro vzdělávání na adrese Novoborská 372, Praha 9.
Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu certifikace@nuv_cz nejpozději do 19. 6. 2013.

Ve středu 26. 6. 2013 (v čase od 9:30 do 16:30) se uskuteční školení pro certifikátory s názvem „Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování - vzdělávání pro certifikátory“.
Školení poskytne vysvětlení procesu certifikací a kontroly naplňování Standardů z pohledu certifikátorů a bude prostor na otázky. Školení je poskytováno zdarma. Certifikátoři, kteří absolvovali školení v roce 2012 v rámci projektu VYNSPI, toto školení již absolvovat nemusí. Toto školení je určeno pouze pro stávající certifikátory, tedy pro ty, kteří již v minulosti vykonávali certifikační praxi pro oblast certifikací programů primární prevence užívání návykových látek. Školení není určeno pro nové zájemce o činnost certifikátora.

Lektory jsou PhDr. Lenka Skácelová, PhDr. et Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D. a Mgr. Jan Žufníček.

Školení se bude konat v prostorách Národního ústavu pro vzdělávání na adrese Novoborská 372, Praha 9.
Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu certifikace@nuv_cz nejpozději do 19. 6. 2013.

Pro nové zájemce o funkci certifikátora bude vyhlášeno výběrové řízení a předem budou stanoveny a zveřejněny podmínky pro tuto činnost. Přesný termín výběrového řízení a termín školení bude zveřejněn v průběhu prázdnin. Sledujte proto průběžně níže uvedené stránky.


Vše potřebné o Pracovišti pro certifikace a celém certifikačním procesu se dozvíte na webových stránkách: http://archiv-nuv.npi.cz/vice/pracoviste-pro-certifikace