Střed z.ú.

www.stred.info

IČO: 708 70 896

Registrované sídlo: Mládežnická 229674 01 Třebíč

   


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Rizikové chování v dopravě, bezpečí v dopravě pro MŠ

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci předškolní

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ        

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 18. 3. 2015 - 18. 3. 2020

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde 01_CER_STRED_VPP.PDF Certifikát STŘED VSEO.PDF

   


Pro programy školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ        

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 18. 3. 2015 - 18. 3. 2020

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 01_CER_STRED_SPP.PDF Certifikát STŘED SEL.PDF