Světlo Kadaň

www.svetlokadanzs.cz

IČO: 656 507 01

Registrované sídlo: Husova 1325, 432 01 Kadaň


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana, agrese, kyberšikana
Rasismus a xenofobie
Negativní působení sekt
Sexuální rizikové chování
Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, nelegální drogy, hráčství
Spektrum poruch příjmu potravy
Prekriminální a kriminální chování
Právní vědomí
Vzorce bezpečného chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. až 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 1. 7. 2019 - 1. 7. 2024

Předchozí certifikát: 18. 4. 2014 - 18. 4. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde -Scan_Svetlo_kadan_certifikat_VPP.pdf Scan_Svetlo_kadan_certifikat_VPP.pdf (284,83 KB)
Scan_Svetlo_kadan_rozsah_VPP.pdf Scan_Svetlo_kadan_rozsah_VPP.pdf (253,44 KB)