THEIA – krizové centrum o.p.s.

www.theia.cz

IČO: 26562731

Registrované sídlo: Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 39/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 - 8. 1. 2020

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - Theia_VPP.PDF Certifikát Theia - všeobecná PP