ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTÍ

www.zivot-bez-zavislosti.cz

IČO: 60449179

Registrované sídlo: K Výtopně 1224, Praha 5 – Zbraslav, 156 00


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 25/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Komplexní program primární prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 25_CER_ZBZ_VSE.PDF Certifikát Život bez závislostí - všeobecná primární prevence


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 25/14/2/CE pro program školské selektivní primární prevence nazvaný „Komplexní program primární prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Vztahy ve třídě, kázeň, asistence při řešení krizových situací

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 25_CER_ZBZ_SEL.PDF Certifikát Život bez závislostí - selektivní primární prevence