Praktická zkouška v oboru Ošetřovatel

Ve Střední zdravotnické škole v Praze 10 začaly závěrečné zkoušky 1. června, kdy žáci skládali písemnou zkoušku na počítači. Už třetím rokem totiž škola využila možnost elektronické formy písemky. Výuční list dostanou úspěšní absolventi v polovině června.

Školu jsem navštívila v průběhu praktické zkoušky a mohla jsem sledovat, jak děvčata obhajují své praktické postupy. Zkouška se odehrávala v léčebně dlouhodobě nemocných ve Vinohradské nemocnici. Každá žákyně si napřed vylosovala praktickou otázku a dostala na starost jednoho pacienta. Z dokumentace se dověděla, jakými nemocemi trpí a jaký je jeho celkový stav, při komunikaci s ním si zjišťovala jeho aktuální potřeby. V závislosti na nich si rozvrhla ošetřovatelský plán, který se týkal hygienické péče i ošetřovatelské rehabilitace a dále pacientovi asistovala při jídle a pití, provedla bandáže dolních končetin apod.  Přitom učitelky ve zkušební komisi sledovaly práci svých žákyň a dělaly si poznámky, zda pracují dle stanovených postupů a standardů nemocnice.  

Po ošetření pacientů žákyně zaznamenaly svůj postup do připraveného formuláře, s nímž předstoupily před zkušební komisi. Tady odpovídaly na otázky, které se týkaly především problémů, kterými jejich pacient trpí, a jaký postup zvolily, aby jeho stav zlepšily. Každá absolventka přinesla ke zkoušce také své portfolio. To obsahovalo i sebehodnocení, z něhož se dalo poznat, do jaké míry ji odborný výcvik zaujal a zda má zájem ve svém oboru pracovat. Praktická zkouška probíhala podle jednotného zadání vytvořeného v NÚV, obhajoba postupu je ale něco navíc - jde o specifikum Střední zdravotnické školy v Praze 10. „Hodně se nám to osvědčuje, protože se žáci na základě formuláře zamyslí nad tím, jaký ošetřovatelský postup u pacienta zvolí, a zda to bylo správně nebo zda postup nemohl být naplánován jinak a lépe,“ říká vedoucí oboru Mgr. Jana Mašková. Ani nervozita u obhajoby nedokázala zakrýt rozdíly v úrovni žákyň. Nakonec ale všechny dívky praktickou zkoušku složily, pětka nebyla žádná a čtyřka jen jedna. „Na tom je dobře vidět to, že pokud žák nemá pravidelnou docházku na praxi, tak tomu pak odpovídá i hodnocení jeho výkonu. Když si praktickou péči o pacienty pořádně nevyzkouší, tak se to dá potom těžko dohánět,“ vysvětluje Mgr. Mašková.

Písemná zkouška v elektronické formě proběhla před pár dny bez obtíží. Mgr. Mašková si ji chválí: „Máme opravdu šikovného správce sítě, takže jsme si už před třemi lety troufli na e-zkoušku, aniž bychom si to vyzkoušeli v pilotáži. A jsme s ní moc spokojeni.“ Také žákyně, které právě složily praktickou zkoušku, se tvářily, že je elektronická písemka pro ně samozřejmostí. „Aspoň se naše odpovědi dají líp přečíst,“ poznamenala jedna z dívek a další se smíchem: „Nerada píšu háčky a čárky, a když je to na počítači, tak to ani nevadí.“

Na otázku, co budou dělat, až získají výuční list, odpověděla dobrá polovina absolventek, že chtějí dál studovat, konkrétně obor Zdravotnický asistent, kde mohou získat maturitu. Několik dívek se ale chystá rovnou do práce a chtějí zůstat ve svém oboru, jedna dokonce bude pracovat na oddělení, kde konala praktickou zkoušku.

Zoja Franklová