Právě probíhá testování písemných zkoušek na počítači

Přibližně 400 škol si může od 17. února do 10. března 2016 otestovat písemné zkoušky na počítači.  Na základě zkušeností z tohoto testování bude připraveno pokusné ověřování tohoto systému, které proběhne v rámci závěrečných zkoušek letos v červnu. Ve 29 oborech vzdělání tak budou mít žáci možnost přímo skládat písemné zkoušky na počítači.  

V minulém školním roce to bylo poprvé, co všichni žáci učebních oborů skládali závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Novinkou tohoto roku je ověřování písemné zkoušky na počítači. Žáci mají možnost skládat písemné zkoušky na počítači díky unikátní aplikaci informačního systému, která byla vyvinuta v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2. Fungování aplikace bylo na jaře 2015 úspěšně ověřeno v osmi pilotních školách.

Tzv. zkouškový server mohou nyní otestovat všechny školy vyučující obory vzdělání, pro něž již byla vytvořena banka úkolů, ze které se generuje zadání pro žáky. Školy si podle návodu, který dostaly z Národního ústavu pro vzdělávání, nainstalují zkouškový server, a ten pak používají při písemné zkoušce. V případě potřeby mohou využít technickou podporu pracovníků NÚV na adrese nzz_podpora@nuv_cz. Na stejnou adresu pak mají možnost zaslat do 15. března své připomínky a náměty.

Školy, které si tento nový systém vyzkouší a budou ho chtít využít i v řádném termínu závěrečných zkoušek v červnu 2016, budou zařazeny do pilotního ověřování. Při písemné zkoušce konané na počítači bude pro každého žáka vygenerováno individuální zadání, nebude tedy hrozit předčasné vyzrazení témat ani opisování.

Písemku na počítači je možné skládat v těchto oborech a jejich specifikacích:

testovani_seznam_oboru_a_specifikaci.xlsx testovani_seznam_oboru_a_specifikaci.xlsx (11,10 KB)

Návod pro školy, jak otestovat písemné zkoušky na počítači, najdete zde:

Testovani_pokyny_pro_skoly.pdf Testovani_pokyny_pro_skoly.pdf (1,08 MB)

Návod pro žáky, jak postupovat při písemné zkoušce na počítači, najdete zde:

Testovani_pokyny_pro_zaky.pdf Testovani_pokyny_pro_zaky.pdf (649,44 KB)

Školy, které si zkouškový server nevyzkouší nebo nebudou chtít z nějakého důvodu písemky na počítači využít, budou postupovat podle Vyhlášky č. 47/2005 Sb, která jim ukládá zadat pro písemnou zkoušku nejméně tři témata. Rozdíl oproti dřívějšku bude v tom, že tato témata pro ně vygeneruje počítač z banky úkolů a poté si žáci jedno z témat zvolí.

Školy vyučující obory, pro něž zatím neexistují banky úkolů, budou při zadávání písemné zkoušky postupovat stejně jako dosud.

Za Vaše připomínky a náměty, které nám zašlete do 15. 3. 2016 na adresu nzz_podpora@nuv_cz, předem děkujeme.