Přehled úprav RVP ZV

Pro přehlednost uvádíme, jak se vyvíjel RVP ZV od doby schválení do současnosti, včetně uvedení příslušných opatření ministrů školství, mládeže a tělovýchvy.

Změnový list_k RVP ZV_platný od 1. 9. 2014
 


Změnový list RVP ZV k 1. únoru 2013

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-1236/2012-22 – Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – doplnění „Standardů pro základní vzdělávání“ jako přílohy 1 RVP ZV; Dosavadní příloha upravující vzdělávání žáků s LMP se označí jako příloha 2 RVP ZV.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od 1. 9. 2010


Opatření ministra - filmová a audiovizuální výchova

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – doplnění DVO Filmová a audiovizuální výchova

Opatření ministra - taneční a pohybová výchova

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – doplnění DVO Taneční a pohybová výchova

Opatření ministryně - etická výchova

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – doplnění DVO Etická výchova

RVP ZV platný k 1. 9. 2007

Opatření ministryně školství mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 - Opatření, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - úprava se týkala především navýšení disponibilních hodin Rámcového učebního plánu a kapitoly 5.9 Člověk a svět práce.

Příloha RVP ZV upravující vzdělávání žáků s LMP