Prevence a intervence předčasných odchodů ze středních škol

Příručka opatření. Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2015. 97 stran.  

publikace ke stažení publikace ke stažení (8,30 MB)


Příručka systematicky popisuje a analyzuje danou problematiku, přičemž prezentuje nejenom souhrnné informace zasazené do širšího kontextu a výběr podstatných zjištění z relevantních výzkumů a šetření, ale především širokou škálu příkladů dobré praxe. Na jejich základě vytvořila autorka přehledný katalog nástrojů a opatření zacílených na prevenci a intervenci v oblasti předčasných odchodů ze středních škol, přičemž jsou akcentovány a detailněji popisovány ty nástroje, které se v praxi ukazují jako nejužitečnější a mají nejvyšší efektivitu.