Pro zákazníky vzdělávacích institucí

Co se dozvíme z ratingu vzdělávacích institucí

Rating vzdělávací instituce Vám jako zákazníkovi dá objektivní informaci o kvalitě konkrétní vzdělávací instituce. To Vám umožní porovnávat vzdělávací nabídku jednotlivých institucí ve vztahu kvalita – cena.

Rating Vám poskytne kromě celkového hodnocení vzdělávací instituce také poměrně podrobnou informaci o tom, jak kvalifikovaní jsou její lektoři, jak kvalitní je samotný vzdělávací proces, jak jsou ověřovány výsledky vzdělávání, jakým materiálním a didaktickým vybavením instituce disponuje a jak pružně asi bude reagovat na Vaše případné specifické požadavky.

Tabulku s detailním popisem kritérií, které musí vzdělávací instituce splnit pro zařazení do příslušné úrovně ratingu, naleznete zde.

Je-li instituce zařazená v určité úrovni, znamená to, že splnila kritéria této úrovně ve všech čtyřech složkách (lektorské zázemí, proces vzdělávání a měření jeho efektivity, materiálně technické a didaktické zázemí, zákaznický komfort).

Při výběru vzdělávací instituce s využitím ratingu je pro vás jako zákazníky důležité si uvědomit,

  • která z popisovaných kritérií kvality jsou pro vás klíčová,
  • která jejich úroveň je pro vás nejnižší, jakou jste ochotni akceptovat.

Vzdělávací instituce této úrovně jsou pak souborem potenciálních dodavatelů, mezi nimiž se už můžete rozhodovat podle ceny. Pokud zjistíte, že je pro Vás přijatelná i vyšší cena, můžete zkusit vzdělávací instituce vyšší úrovně ratingu.

Při realizaci výběrových řízení může být rating využitý dvojím způsobem:

  • V podmínkách zadání je uvedená minimální požadovaná úroveň ratingu a kritériem výběru pak je pouze cena.
  • Úroveň ratingu není přímo v zadání uvedená, ale je spolu s cenou kritériem výběru, přičemž její váha by měla být vyšší než 50%. Pokud by váha ratingu byla např. 60%, může být první úroveň jedna hodnocená 12%, druhá úroveň 24%, atd., až pátá roveň 60%.

Jak můžeme přispět k hodnocení vzdělávacích institucí

Objektivnost ratingu se mj. odvíjí i od údajů získaných od zákazníků vzdělávacích institucí. Proto je žádoucí co nejširší zapojení zákazníků jako poskytovatelů těchto údajů.

Tím, že se podělíte o své zkušenosti s poskytnutými službami, pomůžete celkovému zvýšení kvality dalšího vzdělávání, z čehož pak v budoucnu můžete sami profitovat.

K tomuto účelu slouží Databáze zpětnovazebních zákazníků, do které se můžete zaregistrovat a přispívat do ní svými poznatky.