Proběhlo 2. zasedání mezinárodní sítě NETINVET

Ve dnech 26. – 27. března 2012 se v Rotterdamu konalo 2. zasedání mezinárodní sítě NETINVET, která se zaměřuje na spolupráci odborných škol z 10 evropských zemí, v oblasti mobility studentů. Národní ústav pro vzdělávání je jednou z expertních organizací, které spolupracovaly na vytvoření sítě. 

Cílem setkání bylo zhodnotit uplynulý první rok fungování sítě, prezentovat dosavadní zkušenosti s mobilitou studentů a diskutovat o nadcházejících aktivitách. Akce se konala v prostorách jedné z partnerských škol Albeda College a přítomní byli zejména učitelé z dalších partnerských škol. Učitelé tu hledali nové kontakty, předávali si zkušenosti a diskutovali nad otázkami a problémy souvisejícími se studentskou mobilitou. Praktické zaměření setkání a motivující pracovní atmosféru podpořilo také částečné organizování formou workshopů.

 V současné době je do sítě NETINVET zapojeno 44 škol v oblasti mezinárodního obchodu. Během setkání byl schválen vstup logistického sektoru (10 škol). Síť podporuje využívání principů ECVET během zahraničních stáží studentů. Vzdělávací programy škol jsou porovnávány prostřednictvím společně vytvořené kvalifikace, na jejímž základě je pak vytvořen program stáže vyhovující hostitelské i vysílající škole. Vzhledem k různému stupni implementace ECVET v partnerských zemích, různým vzdělávacím programům partnerských škol a různé délce plánovaných stáží však není vyžadováno důsledné dodržování principů ECVET. Důležitá je důvěra a osobní kontakt učitelů a společná diskuze nad programem připravovaných stáží.