Prosincový termín závěrečných zkoušek

Jednotná zadání pro termín prosinec 2015 budou školám k dispozici dne 20. 11. 2015 odpoledne. Od tohoto termínu budou v informačním sytému nové závěrečné zkoušky zveřejněna zadání pro všechny obory vzdělání.

Banky úkolů, které jsou nyní v informačním systému NZZ v některých oborech vzdělání zpřístupněny, slouží k právě probíhající pilotáži. Při ní se bude do 20. listopadu 2015 na pilotních školách ověřovat funkčnost aplikace pro skládání písemné zkoušky na počítačích.

Jednotná zadání pro všechny obory vzdělání budou proto zveřejněna 20. 11. 2015 odpoledne.