Psychická způsobilost pedagogických pracovníků

ÚVOD

Pedagogickým pracovníkem v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče může být ten, kdo při nástupu do zařízení podle §18 zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, splňuje podmínku psychické způsobilosti. Ta se zjišťuje psychologickým vyšetřením. Psychickou způsobilost může zjišťovat psycholog, kterému byla udělena akreditace ke zjišťování psychické způsobilosti Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Podle vyhlášky č. 60/2006 Sb., o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků, musí psycholog žádající o akreditaci absolvovat školení osob žádajících o akreditaci. Tato školení jsou realizována v Národním ústavu pro vzdělávání, proběhla v roce 2006, 2008 a 2016.

V průběhu letošního školení a dotazníkového šetření, které proběhlo v loňském roce, vyvstaly v této oblasti různá témata přinášející do praxe otázky. V souvislosti s tím Oddělení pro ústavní a ochranou výchovu a prevenci rizikového chování vytváří prostor pro sdílení zkušeností psychologů posuzujících psychickou způsobilost a připravuje podklady pro návrh revize tohoto procesu.


 

AKTUALIZOVANÝ SEZNAM OSOB AKREDITOVANÝCH K OPRÁVNĚNÍ ZJIŠTOVAT PSYCHICKOU ZPŮSOBILOST

Uveřejňujeme aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost - podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů v roce 2016.


 

Pracovní skupina

V roce 2015 bylo realizováno dotazníkové šetření na téma praxe v posuzování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků v zařízeních ústavní a ochranné výchovy. Na začátku roku 2016 se uskutečnilo školení, které rozšířilo řady psychologů poskytujících posouzení psychologické způsobilosti. Školení i dotazníkové šetření s sebou přineslo řadu otázek, které nejsou v procesu posuzování psychologické způsobilosti vyjasněné.

Příští pracovní skupina bude realizována dne 16. 11. 2016 v prostorách Národního ústavu pro vzdělávání na adrese Novoborská 372/8, Praha 9. Půjde o fokusní skupinu s cílem najít a uspořádat oblasti, které jsou v praxi problematické. Zároveň bychom rádi tento prostor poskytli jako příležitost k vzájemnému sdílení a informovanosti. Zájemci o účast ve fokusní skupině, akreditovaní psychologové v dané oblasti, se mohou přihlásit nebo pro bližší informace využít kontakt lucie.myskova@nuv_cz.


 

ZPRÁVA ZE ŠETŘENÍ

V roce 2015 bylo realizováno dotazníkové šetření na téma praxe v posuzování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků v zařízeních ústavní a ochranné výchovy. Jeho závěry přinášíme zde - psychicka_zpusobilost.pdf Psychická způsobilost pedagogických pracovniků.pdf (643,30 KB), případně ve stručnější verzi na posteru Psychicka_zpusobilost_pedagogickych_pracovniku_poster.pdf Poster - psychická způsobilost pedagogických pracovniků.pdf (382,50 KB) 

PROBĚHLÉ ŠKOLENÍ

Národní ústav pro vzdělávání uspořádal ve spolupráci s MŠMT v březnu 2016 školení klinických psychologů žádajících o akreditaci pro zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízeních institucionální výchovy a preventivně výchovné péče (v souladu s ustanovením § 18a zákona č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Informace o školení naleznete ZDE. Pokud máte zájem být informováni o termínu příštího školení či dalších novinkách v této oblasti, napište nám prosím na e-mail lucie.myskova@nuv_cz