Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost

Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost  - podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů v roce 2016

PhDr. Štefan Balkó

Kontakt: Stefan.Balko@kzcr_eutel: 721947189

číslo akreditace: 15 737/2006-25-1;
název a adresa pracoviště: Psychologická ambulance, ul. Sociální péče 7, 400 11 Ústí nad Labem.

   

PhDr. Richard Braun  

Kontakt: richard.braun@zslibcicka_cz
číslo akreditace: 27 326/2006-1;
název a adresa pracoviště: FN Bulovka - Infekční klinika, Budínova 2, 180 00 Praha 8.

   

PhDr. Jana Címlová

Kontakt:  phdr.cimlova@volny_cz; 602 834 169
číslo akreditace: 15 737/2006-25-2;
název a adresa pracoviště: PhDr. Jana Címlová - klinický psycholog, Friedova 1464, 393 01 Pelhřimov.

   

PhDr. Martin Cipro, Ph.D.

Kontakt: martin.cipro@volny_cz; 420 604 418 523
číslo akreditace: 27 326/2006-2;
název a adresa pracoviště: Psychologická ambulance, Myslíkova 30, 120 00 Praha 2.

   

PhDr. Dagmar Dvořáková   

Kontakt: dvorakova@dusevniharmonie_cz; 777 733 539

číslo akreditace: 24 359/2008-25-4
název a adresa pracoviště: Základní škola a dětský domov Zábřeh, Sušilova 40, 789 01 Zábřeh.

   

PhDr. Ivan Galuszka 

Kontakt: mapiua.ivan@tiscali_cz, mapiua.ivan@gmail_com; 584 412 061; 604 369 350
číslo akreditace: 18 897/2006-25-1;
název a adresa pracoviště: Psychologická ambulance, Dukelská 456, 790 01 Jeseník.

   

PhDr. Miloslava Vysloužilová

Kontakt: mvyslouzilova@email_cz; 604 410 392,
číslo akreditace: 15 737/2006-25-3;
název a adresa pracoviště: Psychologická ambulance, Malá Tratidla 8, 750 02 Přerov.

   

Mgr. Šárka Hašková

Kontakt: psychocentrum@mens_cz; 736 750 308 

číslo akreditace: 15 737/2006-25-4;
název a adresa pracoviště: Psychosociální centrum, Telemens s.r.o., nám. Přerovského povstání 1, 750 01 Přerov.

   

Doc. PhDr. Anežka Hejdová  

Kontakt: hejdova.anezka@gmail_com; 737 814 422
číslo akreditace: 15 737/2006-25-5;
název a adresa pracoviště: PhDr. Anežka Hejdová, Bezručova 22, 301 31 Plzeň.

   

Mgr. Václav Holub

Kontakt: rodpor.liberec@volny_cz; 606167312
číslo akreditace: 15 737/2006-25-6;
název a adresa pracoviště: Klinická psychologie, Klášterní 117/2, 460 01 Liberec 1.

   

Mgr. Milan Hon

Kontakt: milanhon@seznam_cz; 577 131 378, 572 629 217,

číslo akreditace: 27 326/2006-3;
název a adresa pracoviště: Ordinace klinické psychologie, Poliklinika Luhačovice, 763 26 Luhačovice.

   

PhDr. Jitka Horká

Kontakt:  jitka-horka@volny_cz; 515 215 733; 515 225 151
číslo akreditace: 27 326/2006-4;
název a adresa pracoviště: Ordinace klinického psychologa, Vídeňská 8, 669 02 Znojmo. 

  

PhDr. Petr Junek 

Kontakt: junek@psychoanalyza_cz; 222 324 027
číslo akreditace: 27 326/2006-6;
název a adresa pracoviště: Středisko psychoterapeutických služeb BŘEHOVÁ s.r.o., Břehová 3,
110 00 Praha 1.
 

PhDr. Božena Kadubcová

Kontakt: bozenakadubcova@seznam_cz; 723 171 472
číslo akreditace: 27 326/2006-7;
název a adresa pracoviště: Ordinace klinické psychologie pro děti, mládež a jejich rodiče, Senovážné nám. 2, 370 01 České Budějovice.

   

PhDr. Renata Koláčková

Kontakt: ramko@quick_cz; kolackova@pnopava_cz
číslo akreditace: 27 326/2006-8;
název a adresa pracoviště: Psychiatrická léčebna Opava, Olomoucká 88, 746 01 Opava.

   

PhDr. Jan Kovář

Kontakt: jk.psycholog@volny_cz;  381 261 311
číslo akreditace: 27 326/2006-9;
název a adresa pracoviště: Klinická psychologie, Světlogorská 2764, 390 05 Tábor.

   

Mgr. Tomáš Kyjovský   

Kontakt: tky@seznam_cz; 607 692 784
číslo akreditace: 27 326/2006-10;
název a adresa pracoviště: Psychiatrická léčebna Opava, Olomoucká 88, 746 01 Opava.

   

PhDr. Jiří Laciga

Kontakt: jiri.laciga@gmail_com; 577 437 842
číslo akreditace: 27 326/2006-11;
název a adresa pracoviště: Ordinace klinického psychologa, Ševcovská 2678, 760 01 Zlín.

   

PhDr. Ľudmila Langrová 

Kontakt: ludmila.langrova@tiscali_cz; 465 676 857
číslo akreditace: 27 326/2006-12;
název a adresa pracoviště: Klinická psychologie, Nám. gen. Knopa 837, 564 01 Žamberk.

   

Mgr. Vlasta Matějková   

Kontakt: reflexe-sro@seznam_cz; 722165228

číslo akreditace: 27 326/2006-14;
název a adresa pracoviště: Psychologie, Kozlerova 381, 337 01 Rokycany.

   

PhDr. Věra Matúšová 

Kontakt: psychologie.mat@centrum_cz; 774 701 947
číslo akreditace: 27 326/2006-15;
název a adresa pracoviště: Ordinace klinického psychologa, Štefánikova 7, 744 01 Nový Jičín.

   

Mgr. Iva Nekulová   

kontakt: nekulova.iva@post_cz; 603 887 434
číslo akreditace: 27 326/2006-16;
název a adresa pracoviště: Ambulance klinické psychologie, Vojtova 23, 639 00 Brno.

   

PhDr. Jana Moslerová  

Kontakt: jana.moslerova@centrum_cz; 318 625 278
číslo akreditace: 15 737/2006-25-8;
název a adresa pracoviště: Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Podbrdská 269, 261 05 Příbram V.

   

PhDr. Miluše Müllerová

Kontakt: psychologie.mullerova@seznam_cz; 777 137 800

číslo akreditace: 18 897/2006-25-2;
název a adresa pracoviště: Poliklinika Jihlava, Vrchlického 57, 586 01 Jihlava

   

Mgr. Hana Němcová

Kontakt: psycholog.kyjov@seznam_cz; 737 628 050
číslo akreditace: 24 359/2008-25-2
název a adresa pracoviště: Ordinace psychologa, Komenského 740, 697 01 Kyjov.

   

PhDr. et PhDr. Jiřina Niliusová

Kontakt: j.niliusova@seznam_cz; 596 973 261, 596 628 439
číslo akreditace: 27 326/2006-17;
název a adresa pracoviště: Ambulance klinické psychologie s.r.o., Bohuslava Martinů 812, Spojů 835/2, Ostrava, 70800,

   

PhDr. Terézia Nováková

Kontakt: terezia.novakova@seznam_cz; 376 322 688
číslo akreditace: 24 359/2008-25-3
název a adresa pracoviště: Psychologická ordinace, Jungmannova 321, 339 01 Klatovy.

   

PhDr. Alexandra Pešatová

Kontakt: apesatova@centrum_cz; 777 278 831
číslo akreditace: 24 359/2008-25-1
název a adresa pracoviště: Psychologická praxe, Dolní náměstí 16, 772 00 Olomouc.

   

PhDr. Marcela Pospíšilová

Kontakt: pospisilova.marcela@seznam_cz; 605559090

číslo akreditace: 15 737/2006-25-9;
název a adresa pracoviště: Psychologické středisko Poliklinika, K Nemocnici 2814, 272 01 Kladno.

   

PhDr. Blanka Rektorová

Kontakt rektorova@mens_cz; 581 204 439
číslo akreditace: 15 737/2006-25-10;
název a adresa pracoviště: Psychosociální centrum, Telemens s.r.o., nám. Přerovského povstání 1, 750 01 Přerov.

   

PhDr. Sonja Riegelová 

Kontakt: riegelova.sonja@seznam_cz;  545 577 575
číslo akreditace: 27 326/2006-18;
název a adresa pracoviště: Ambulance klinického psychologa, Tišnovská 106, 613 00 Brno.

   

PaedDr. Pavel Schleiss

Kontakt: dr@pavelschleiss_cz
číslo akreditace: 15 737/2006-25-11;
název a adresa pracoviště: Psychologická ambulance, Paroubkova 228, 344 01 Domažlice.

   

PhDr. Dagmar Svobodová

Kontakt: pppsvob@tiscali_cz; 584 409 525
číslo akreditace: 24 359/2008-25-6
název a adresa pracoviště: Psychologická poradna – psychoterapie, Tyršova 261 – Medicentrum, 790 01 Jeseník.

   

PhDr. Marie Šímová  

Kontakt: simovama@seznam_cz; 296 113 284
číslo akreditace: 15 737/2006-25-12;
název a adresa pracoviště: Klinická psychologie, Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5.

   

PhDr. Petr Šišák

Kontakt:  petr.sisak@osu_cz;  597 092 694 
číslo akreditace: 27 326/2006-19;
název a adresa pracoviště: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta - Katedra pedagogické a školní psychologie, Reální 5, 702 00 Ostrava.

   

PhDr. Alexandra Švecová

Kontakt: svecova.alexandra@centrum_cz; 605 158 766
číslo akreditace: 27 326/2006-20;
název a adresa pracoviště: Psychologická ambulance, Kobzáňova 1538, 755 01 Vsetín.

   

PhDr. Iva Wittnerová

Kontakt: wittnerova.iva@seznam_cz; 604 413 248, 377378149
číslo akreditace: 24 359/2008-25-5
název a adresa pracoviště: ABC psychologie, s.r.o. Ordinace klinické a dopravní psychologie, U Velkého rybníka 115, 323 00 Plzeň 

Mgr. et Mgr. Petra Balíková

kontakt: info@nemzn_cz; 515 215 11

číslo akreditace: 11134-1/2016-1

název a adresa pracoviště: Ambulance klinického psychologa, Pražská 46, Znojmo, Nemocnice Znojmo, ambulance psychologa při psychiatrickém onemocnění

   

Mgr. Jiří Březina

kontakt: ju.br@seznam_cz; 732 235 304

číslo akreditace: 11134-2/2016-1

název a adresa pracoviště: Pekařská 12, 602 00 Brno

   

PhDr. Anna Černohorská

kontakt: cernohorska13@seznam_cz; 606 552 127

číslo akreditace: 11134-3/2016-1

název a adresa pracoviště: Ordinace klinického psychologa, Smetanova 1244, Vsetín:

   

Doc. PhDr. Martin Lečbych, PhD.

kontakt: martin@lecbych_cz; 605 754 443

číslo akreditace: 11134-4/2016-1

název a adresa pracoviště: Ordinace klinického psychologa, Partyzánů 2174, 688 04 Uherský Brod

   

PhDr. Yveta Mikuličová

kontakt: yveta.mikulicova@phdrmikulicova_cz; 475 650 110

číslo akreditace: 11134-5/2016-1

název a adresa pracoviště: Nestátní zdravotnické zařízení, ordinace klinické psychologie, Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem

 

PhDr. Jana Pichová

kontakt: jana.pichova.psycholog@gmail_com; 776 769 338

číslo akreditace: 11134-6/2016-1

název a adresa pracoviště 1: Trojská 788/66, 182 00 Praha 8

název a adresa pracoviště 2: Středisko komplexní terapie s.r.o., Jiráskova 1320, 293 01 Mladá Boleslav

   

Doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, PhD., MBA

kontakt: radek.ptacek@forenznipsycholog_cz; 739 331 970

číslo akreditace: 11134-7/2016-1

název a adresa pracoviště: Institut psychologie, s.r.o., Františka Křížka 4, 170 00, Praha 7

   

PhDr. Vlastimil Sojka

kontakt: sojka@hbnet_cz; 702 054 888

číslo akreditace: 11134-8/2016-1

název a adresa pracoviště: Psychologická ambulance PhDr. Sojka, s.r.o., Dobrovského 2915, 580 01 Havlíčkův Brod