Seznam zařízení

Praha

AKTUÁLNĚ od září 2018 na ZŠ Marjánka začíná bezplatný tříměsíční intenzivní kurz českého jazyka přístupný nově příchozím žákům s odlišným mateřským jazykem z celé Prahy. Tento kurz nabídne čtyři hodiny výuky ČDJ denně a po dobu tří měsíců nahradí výuku v kmenové škole. Praha v roce 2017 ve spolupráci s městskými částmi odstartovala pilotní fázi projektu systémové výuky češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem. V celkem 22 městských částech bude jednou týdně probíhat 2 hodinová výuka na jedné ze zdejších ZŠ. Výuka je pro všechny děti bez znalosti ČJ, tedy nejen cizince.