Školy opět pilotují e-zkoušky, tentokrát v patnácti oborech

Až do 18. listopadu mohou školy prakticky vyzkoušet elektronickou formu písemné závěrečné zkoušky   v 15 oborech vzdělání. Po úspěšném startu e-zkoušky v minulém školním roce má pilotáž přispět k rozšíření nabídky oborů, v nichž bude nadále možné skládat zkoušky na počítači.  

Pilotáž na školách má ukázat, jestli vyhovuje struktura zadání, zda jsou úkoly pro žáky srozumitelné, případně co je potřeba doplnit nebo upravit.

Pilotáž se týká těchto oborů vzdělání:

29-54-H/01 Cukrář

34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích

34-57-H/01 Knihař

37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy

37-52-H/01 Železničář

39-41-H/01 Malíř a lakýrník

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

66-51-H/01 Prodavač

66-53-H/01 Operátor skladování

69-51-H/01 Kadeřník

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce

41-55-E/01 Opravářské práce

65-51-E/02 Práce ve stravování

69-54-E/01 Provozní služby

Elektronická zkouška se zavádí postupně

Poprvé měly školy příležitost zadat svým žákům písemky elektronicky ve školním roce 2015/2016. Tuto možnost využilo 28 škol v devíti oborech vzdělání. Ve školním roce 2016/2017 bude možné uspořádat e-zkoušku již ve více než třiceti oborech.

Elektronicky lze zkoušku skládat jen v těch oborech, pro něž byly vytvořeny banky úloh. Práce na těchto bankách bude v příštích letech intenzivně pokračovat, tak aby se e-zkouška dala skládat ve všech oborech.

  • Připomínky k obsahu jednotlivých úkolů mohou školy napsat na adresu: nzz_podpora@nuv_cz do 30. 11. 2016.