Skončil podzimní termín závěrečných zkoušek

Více než desetina absolventů učebních oborů skládala během měsíce září závěrečné zkoušky. Pro většinu z nich šlo o opravný termín, někteří však dělali zkoušky poprvé – buď proto, že neměli ukončený poslední rok studia, nebo byli z vážného důvodu omluveni.

  • Celkem se zářijový termín závěrečných zkoušek týkal 3270 žáků na 317 školách. V případě, že šlo o opravný termín, skládali žáci pouze ty části zkoušek, při nichž v červnu neuspěli, tedy nejčastěji písemnou zkoušku. Ostatní museli samozřejmě skládat všechny tři zkoušky.
  • Také v září použily školy při přípravě závěrečných zkoušek jednotná zadání, která byla zpřístupněna v informačním systému NZZ. Tam, kde se psala písemná zkouška elektronicky, byla opět použita tato forma písemky.
  • Žáci učebních oborů, kteří v září neuspěli u závěrečných zkoušek, mají k dispozici ještě další opravný termín v prosinci. To se týká i těch, kteří v červnovém a zářijovém termínu nemohli z vážného důvodu zkoušky skládat.

Jeden příklad z praxe

Na Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole v Turnově se zářijový termín závěrečných zkoušek týkal jen poloviny vyučovaných učebních oborů. Šlo o obory Nástrojař, Optik a Kuchař-číšník ve dvou zaměřeních - Číšník a Kuchař. „V některých oborech nedopadly zkoušky moc dobře,“ říká zástupkyně ředitelky Dana Votrubová. Například u nástrojařů je pět žáků z osmi neudělalo. Důvodem byly zřejmě absence a nezájem o rukodělnou práci. „Ti žáci přitom nebyli vůbec hloupí, písemnou zkoušku složili, ale neuspěli u praktické,“ dodává paní zástupkyně.

V gastronomických oborech byli naopak úspěšní všichni. O tom se přesvědčili i pracovníci NÚV, kteří školu navštívili v průběhu praktických zkoušek. Prohlídka školy ukázala, že žáci tu mají pro své studium vynikající podmínky. V oboru Kuchař-číšník se zaměřením Číšník skládali v září závěrečné zkoušky dva žáci. Jedna dívka, která byla v červnu nemocná, musela v září složit všechny části závěrečných zkoušek. Její spolužák měl zářijový termín jako opravný. Oba byli povinni vypracovat napřed samostatnou odbornou práci, která je v tomto oboru součástí praktické zkoušky. Tuto práci pojal každý z nich poněkud jinak, a tak jedna pojednávala o oslavě 50. narozenin a druhá o slavnostní tabuli k Vánocům. V průběhu praktické zkoušky oba žáci tyto tabule velmi pěkně připravili. Aby atmosféra byla dokonalá, ležel na stole skutečný dort k padesátinám (upečený babičkou), a na vánoční tabuli bylo menu napsáno na velké ozdobě, což bylo velmi nápadité řešení. Žáci pak museli svou odbornou práci také obhájit a prezentovat ji v češtině i angličtině.

Zkoušení žáci prokazovali své dovednosti tím, že obsluhovali vedení školy i pracovníky NÚV, kteří školu navštívili. Na závěr na ně čekal dovednostní úkol, konkrétně flambování palačinek, na nichž si přítomní moc pochutnali. Celkový výkon u praktické zkoušky byl v jednom případě ohodnocen známkou 2, v druhém o stupeň hůře. Závěrečné zkoušky oba absolventi složili a s výučním listem se hned nechají zaměstnat v oboru.