Skončil zářijový termín závěrečných zkoušek

Celá řada škol, které vyučují učební obory, uspořádala v průběhu září další termín závěrečných zkoušek. Tento termín je opravný pro žáky, kteří neuspěli v červnu, nebo náhradní pro ty, kteří se červnového termínu nemohli z vážného důvodu zúčastnit.


Zářijový termín závěrečných zkoušek se konal na 332 školách (66 % z celkového počtu 505 škol) a týkal se 89 oborů vzdělání. Zkoušky při něm skládalo 3 864 žáků, tedy 14 % ve srovnání s červnovým termínem, kdy zkoušky podstoupilo téměř 28 000 žáků.

Podobně jako tomu bylo v červnu, kdy proběhl hlavní termín závěrečných zkoušek, také v září připravily školy zkoušky podle jednotného zadání vytvořeného v NÚV. V zadání byly ovšem opraveny drobné chyby, na něž školy upozornily po skončení červnového termínu. V koncepci a dalších podstatných prvcích se ale zadání neliší. Také v září mohly školy zadat písemnou zkoušku v elektronické formě, a to v 53 oborech vzdělání.

Výsledky žáků 

  • Informace o výsledcích žáků vyplnilo 99 škol. Průměrná známka za písemnou zkoušku v zářijovém termínu je 3,16, při praktické zkoušce dosáhli žáci průměrné známky 2,23 a průměrná známka za ústní zkoušku činí 2,32.

  • Ve srovnání s výsledky v červnovém termínu došlo k podstatnému zhoršení při písemce (v červnu byl průměr 2,86). Naproti tomu u ostatních zkoušek jsou průměrné výsledky žáků mírně lepší: při praktické zkoušce v červnovém termínu dosáhli žáci průměru 2,27 a při zkoušce ústní 2,42.

Připomínky k tématům a úlohám

V 53 oborech využívaly školy pro zadání písemné zkoušky banku úloh. Vyjádření k této bance přišlo od 21 škol v 19 oborech. Faktická připomínka byla pouze jedna, a to v oboru 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba, kde školy upozornily na chybu ve výpočtu.
Písemnou zkoušku v elektronické podobě zadalo svým žákům 22 % škol, v papírové formě 42 %, zbylé školy (36 %) neuvedly, v jak jejich žáci zkoušku skládali.

Písemná zkouška: 
elektronicky 22%
papírově 42%
neuvedli 36%

Vyjádření k tématům přišlo od 22 škol v 31 oborech. Faktické připomínky zde nebyly žádné. Školy hodnotily témata známkami, přitom průměrná známka dosáhla 1,6. Průměr snížily hlavně horší známky v oboru Mechanik opravář motorových vozidel.

Žáci, kteří neuspějí u závěrečných zkoušek, mají právo na dva opravné termíny. Po zářijovém termínu bude tedy následovat další – a to v prosinci tohoto roku.