Soutěž samostatných odborných prací letos už po páté

Národní ústav pro vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR dnes už tradiční soutěž samostatných odborných prací (SOP), která se letos koná po páté. Školy mají možnost přihlásit do soutěže nejlepší práce svých žáků ze všech oborů, v nichž jsou SOP součástí závěrečných zkoušek podle jednotného zadání. Žáci, jejichž práce se umístí na prvním až třetím místě, získají také ocenění Hospodářské komory ČR.


Soutěž se týká těchto oborů vzdělání:

23-62-H/01     Jemný mechanik–hodinář
29-54-H/01     Cukrář
36-66-H/01     Montér suchých staveb
41-51-H/02     Včelař
41-54-H/01     Podkovář a zemědělský kovář
65-51-H/01     Kuchař – číšník, zaměření pohostinství
65-51-H/01     Kuchař – číšník, zaměření kuchař
65-51-H/01     Kuchař – číšník, zaměření číšník
66-53-H/01     Operátor skladování
69-51-H/01     Kadeřník
82-51-H/01     Umělecký kovář a zámečník, pasíř
82-51-H/04     Umělecký keramik


Podmínky soutěže

  • Zúčastnit se může každá škola, která vyučuje některý z uvedených oborů.
  • Pro účast v soutěži škola zašle poštou jednu až tři soutěžní práce za každý z oborů vzdělání, v němž se bude chtít soutěže zúčastnit.
  • Poslat je třeba tištěnou, svázanou, barevnou kopii SOP, a to na adresu: Renata Pyrochtová, Národní ústav pro vzdělávání, Weilova 1271/6, Praha 10.

Povinné údaje:

Ke každé SOP bude připojen samostatný list s následujícími údaji:

  • Škola - název, adresa
  • Obor vzdělání, téma a název práce
  • Jméno a příjmení žáka, jeho e-mail a telefon
  • Kontaktní osoba ve škole, jméno, e-mail, telefon

Termín odeslání SOP: do 31. 5. 2016

Práce odeslané po tomto datu nebudou posuzovány.

Vyhodnocení

Vyhodnocení zaslaných prací provede komise složená ze zástupců Hospodářské komory ČR, MŠMT a Národního ústavu pro vzdělávání. Vyhodnocení proběhne v termínu od 6. do 17. června 2016.

Výsledky soutěže budou odeslány do škol do konce června 2016, zároveň budou zveřejněny na webových stránkách nové závěrečné zkoušky.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na podzim 2016 společně s vyhlášením nejlepších absolventů učebních oborů Hospodářskou komorou ČR.