Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují. Stránky věnované SOČ naleznete na www.soc.cz.