Talnet

Vzdělávací projekt Talnet realizovaný Matematicko-fyzikální falkultou Univerzity Karlovy je určený zvídavým a nadaným žákům a studentům z celé České republiky i ze Slovenska. Zaměřuje se na přírodní vědy a některé technické obory a nabízí různorodé online aktivity doplněné prezenčními setkáními. Stránky věnované tomto projektu naleznete na www.talnet.cz.