Upravený RVP ZV

Článek obsahuje soubory s označenými změnami oproti verzi účinné od 1. 9. 2010 a čistopis se zapracovanými změnami. Doplněn je seznam změn v přehledné tabulce. Dále je v článku publikovaná příloha RVP ZV č. 2 upravující vzdělávání žáků s LMP.

Upravený_RVPZV_s_vyznacenymi_zmenami.pdf

Upravený RVPZV s_barevně vyznačenými změnami

Upravený_RVPZV_se zapracovanými změnami_300613.pdf

Přehled změn v upraveném RVP ZV 

Odůvodněné případy pro upevňování a rozvíjení výuky v Cizím jazyce

Jako příloha č. 2 je k textu RVP ZV připojena Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením:

RVPZV_2005_priloha upravujici vzdelavani zaku s LMP.pdf