Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání - 2011

Kleňhová, Michaela. – Vojtěch, Jiří. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011. 56 stran.

Publikace se zaměřuje na úspěšnost absolventů středních škol, kteří maturovali v letech 2006 až 2009, v jejich následném vysokoškolském studiu. Klíčovým tématem jsou předčasné odchody studentů vysokých škol ze vzdělávání a jejich případný opětovný návrat do vysokoškolského studia. Analytická studie vznikla v rámci projektu VIP Kariéra II – KP.

Informace jsou uváděny jednak v členění podle získaného středního vzdělání, jednak i ve větším detailu podle vybraných skupin oborů vzdělání absolvovaných studenty VŠ na střední škole. Část materiálu se soustředí také na porovnání úspěšnosti studentů VŠ podle jejich středoškolského studia, a to i z časového hlediska (komparace s absolventy z let 2002 až 2005).

V materiálu je používána míra předčasného ukončení vysokoškolského studia jako podíl studentů, kteří zanechali studia před jeho úspěšným ukončením a již se do studia na VŠ nevrátili, a to i v členění podle délky studia. Každá kapitola obsahuje také informace o skupinách studijních programů, z kterých studenti nejčastěji a nejméně často předčasně odchází. Tato zjištění jsou doplněna navíc informacemi o struktuře opětovných návratů studentů do vysokoškolského vzdělávání s užitím matice přechodu mezi skupinami VŠ programů.

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,15 MB)