Uzávěrka soutěže samostatných odborných prací se blíží

Školy mohou poslat práce svých žáků do 31. května 2017 na adresu: Renata Pyrochtová, Národní ústav pro vzdělávání, Weilova 1271/6, 102 00  Praha 10. Letos probíhá již šestý ročník soutěže, kterou Národní ústav pro vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR.


Školy mohou přihlásit do soutěže nejlepší samostatné odborné práce (SOP) svých žáků z těchto oborů:

23-62-H/01     Jemný mechanik–hodinář
29-54-H/01     Cukrář
36-66-H/01     Montér suchých staveb
41-51-H/02     Včelař
41-54-H/01     Podkovář a zemědělský kovář
65-51-H/01     Kuchař – číšník, zaměření pohostinství
65-51-H/01     Kuchař – číšník, zaměření kuchař
65-51-H/01     Kuchař – číšník, zaměření číšník
66-53-H/01     Operátor skladování
69-51-H/01     Kadeřník
82-51-H/01     Umělecký kovář a zámečník, pasíř
82-51-H/04     Umělecký keramik


Podmínky soutěže

Zúčastnit se může každá škola, která vyučuje některý z uvedených oborů.

Pro účast v soutěži škola zašle poštou jednu až tři soutěžní práce za každý z oborů vzdělání, v němž se bude chtít soutěže zúčastnit.

Poslat je třeba tištěnou, svázanou, barevnou kopii SOP, a to na adresu: Renata Pyrochtová, Národní ústav pro vzdělávání, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10.

Ke každé SOP je třeba připojit samostatný list s následujícími údaji:

  • Škola - název, adresa
  • Obor vzdělání, téma a název práce
  • Jméno a příjmení žáka, jeho e-mail a telefon
  • Kontaktní osoba ve škole, jméno, e-mail, telefon

 

Termín odeslání SOP: do 31. 5. 2017.

Práce odeslané po tomto datu nebudou posuzovány.

Vyhodnocení

Vyhodnocení zaslaných prací provede komise složená ze zástupců Hospodářské komory ČR, MŠMT a Národního ústavu pro vzdělávání. Vyhodnocení proběhne do 16. června 2017.

Výsledky soutěže budou odeslány do škol do konce června 2017, zároveň budou zveřejněny na webových stránkách nové závěrečné zkoušky.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na podzim 2017 společně s vyhlášením nejlepších absolventů učebních oborů Hospodářskou komorou ČR.