V NÚV se konaly tři semináře o samostatných odborných pracích učňů

Národní ústav pro vzdělávání uspořádal v lednu 2018 tři semináře na téma „Samostatná odborná práce v závěrečné zkoušce“. První dva termíny (10. a 11- 1.) byly věnovány oborům Cukrář, Kuchař-číšník a Kadeřník, poslední seminář (17. 1.) se zaměřil na další obory, jejichž jednotné zadání obsahuje SOP (umělecké obory, Operátor skladování, Hodinář, Montér suchých staveb, Včelař, Podkovář a zemědělský kovář). Semináře byly určeny nejen učitelům těchto oborů, ale i všem těm, kteří mají zájem o informace k SOP.


  • Zájem pedagogů byl větší, než se očekávalo - přihlásilo se jich celkem 150. A tak namísto původně plánovaných dvou seminářů, byly zorganizovány tři.

Každý seminář byl rozdělen na dvě části. V té první seznámili pracovníci NÚV přítomné učitele s koncepcí samostatné odborné práce a s jejím místem v závěrečné zkoušce. Další informace se týkaly soutěže o nejlepší SOP, kterou NÚV každoročně pořádá ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Její zástupce proto vystoupil na všech seminářích a vyzdvihl samostatné odborné práce jako součást snahy o zlepšení kvality odborného školství.

Pro druhou část seminářů se účastníci rozdělili do několika skupin podle oborů a jednali podrobněji o konkrétních zkušenostech se zadáváním, vedením a hodnocením samostatných odborných prací svých žáků. Právě tuto druhou část přítomní učitelé velmi oceňovali, protože v ní mohli nalézt inspiraci pro vlastní práci. Například jedna zkušená učitelka z ISŠ - COP Valašské Meziříčí napsala týmu NZZ své poděkování nejen za seminář, ale za celou práci na sjednocování závěrečných zkoušek, a nabídla zároveň spolupráci v gastro a potravinářských oborech.

  • Vzhledem k velkému zájmu uspořádá NÚV podobné semináře zase v příštím roce.

Prezentaci metodičky nové závěrečné zkoušky Romany Jezberové najdete zdeMisto_SOP_v_ZZ.pptx Misto_SOP_v_ZZ.pptx (232,61 KB)

Zde jsou prezentace z vybraných oborů:

SOP_Kadernik.pptx SOP_Kadernik.pptx (17,80 MB)

SOP_Monter_suchych_staveb.pdf SOP_Monter_suchych_staveb.pdf (634,37 KB)

SOP_Monter_suchych_staveb_skola.pdf SOP_Monter_suchych_staveb_skola.pdf (698,24 KB)

SOP_Operator_skladovani.pptx SOP_Operator_skladovani.pptx (4,72 MB)

SOP_Podkovar_a_zemedelsky_kovar.pptx SOP_Podkovar_a_zemedelsky_kovar.pptx (222,22 KB)

SOP_Vcelar.pptx SOP_Vcelar.pptx (214,61 KB)