V září pokračovaly jednotné závěrečné zkoušky za rok 2015/2016

Pro zářijový termín závěrečných zkoušek se zaregistrovalo 313 škol vyučujících učební obory, což představuje téměř 63 %, a zkoušky skládalo 3 407 žáků. Zářijový termín se týká žáků, kteří se nemohli v červnu 2016 ke zkouškám dostavit, a také těch, kteří při nich neuspěli.

V průběhu září 2016 se závěrečné zkoušky konaly v 84 oborech, z toho bylo 63 oborů kategorie H a 21 kategorie E. V oborech kategorie H šlo o 2 332 chlapců a 883 dívek, v oborech kategorie E to bylo 119 chlapců a 73 dívek.

Na základě zpětné vazby ze škol, které vyplnily údaje o 787 žácích, byly stanoveny také průměrné známky. Ve srovnání s červnovým termínem závěrečných zkoušek jde o podstatně horší výsledky, což souvisí s faktem, že mezi zkoušenými jsou i žáci, kterým se v červnu nepodařilo zkoušky složit.

U praktické zkoušky dosáhli žáci průměru 3,03 (v červnu to bylo 2,28), u ústní zkoušky 3,27 (v červnu 2,46).  U písemné zkoušky získali žáci průměrnou známku 3,73 v těch školách, které si samy vybíraly témata (v červnu to bylo 2,75). Nepatrně horší známku - 3,78 - dostali žáci tam, kde se zkouška konala elektronicky a témata generoval počítač (v červnu měli průměrný výsledek 2,73).

Poměrně vysoký byl i počet žáků, kteří u zkoušek neuspěli: u písemky 163, u praktické 45 a u ústní 60 žáků. 

Poslední termín, kdy lze ještě složit závěrečné zkoušky za školní rok 2015/2016, proběhne v prosinci 2016.