Vyhláška č. 197/2016 Sb.,

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. S touto vyhláškou by se měli seznámit pedagogové, kteří mají na starosti přípravu závěrečných zkoušek v učebních oborech pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními.


Zde je plné znění vyhlášky:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-197