Termín pro přihlášení samostatných odborných prací do soutěže se blíží

Národní ústav pro vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR soutěž samostatných odborných prací (SOP), která se letos koná již po sedmé. Do 25. června mohou školy přihlásit do soutěže jednu až dvě vynikající práce z každého učebního oboru, jehož jednotné zadání obsahuje SOP. Žáci, jejichž práce budou vyhodnoceny jako nejlepší, získají na podzim 2018 prestižní ocenění Hospodářské komory ČR.

Soutěž se týká těchto oborů vzdělání:

23-62-H/01     Jemný mechanik – hodinář
29-54-H/01     Cukrář
36-66-H/01     Montér suchých staveb
41-51-H/02     Včelař
41-54-H/01     Podkovář a zemědělský kovář
65-51-H/01     Kuchař – číšník, zaměření pohostinství
65-51-H/01     Kuchař – číšník, zaměření kuchař
65-51-H/01     Kuchař – číšník, zaměření číšník
66-53-H/01     Operátor skladování
69-51-H/01     Kadeřník
82-51-H/01     Umělecký kovář a zámečník, pasíř
82-51-H/04     Umělecký keramik


 

Podmínky soutěže

  • Zúčastnit se může každá škola, která vyučuje některý z uvedených oborů.
  • Pro účast v soutěži škola zašle poštou jednu až dvě soutěžní práce za každý z oborů vzdělání (zaměření), v němž se bude chtít soutěže zúčastnit.
  • Poslat je třeba tištěnou, svázanou, barevnou kopii SOP. Adresa pro odeslání výtisků SOP: Mgr. Renata Pyrochtová, Národní ústav pro vzdělávání, Weilova 1271/6, Praha 10.
  • Nově je třeba do SOP vložit fotografii výrobku ze SOP z praktické zkoušky konané v červnu 2018. Fotografie se nepřikládá u oborů: Jemný mechanik – hodinář, Montér suchých staveb, Včelař a Operátor skladování.
  • Zároveň škola pošle elektronicky vyplněnou tabulku na e-mailovou adresu: renata.pyrochtova@nuv_cz 
  • Tabulku najdete zde: 

Termín pro odeslání SOP a tabulky s údaji je do 25. června 2018.

 


Vyhodnocení
Vyhodnocení zaslaných prací provede komise složená ze zástupců Hospodářské komory ČR, MŠMT a Národního ústavu pro vzdělávání. Vyhodnocení proběhne v průběhu července a srpna 2018.

  • Výsledky soutěže budou odeslány do škol do konce srpna 2018, zároveň budou zveřejněny na webových stránkách NÚV.
  • Ocenění Hospodářské komory ČR dostanou tvůrci vyhodnocených prací při slavnostním vyhlášení nejlepších absolventů učebních oborů, které proběhne na podzim 2018.