Vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací učňů – 2019

Národní ústav pro vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR osmý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP). Školy mohou přihlásit do soutěže jednu až dvě vynikající práce z každého učebního oboru, jehož jednotné zadání obsahuje SOP, nejpozději do 28. června 2019. Autoři a autorky nejlepších prací získají na podzim 2019 prestižní ocenění Hospodářské komory ČR.  


Soutěž se týká těchto oborů vzdělání:

23-62-H/01     Jemný mechanik – hodinář

23-65-H/02     Lodník

29-54-H/01     Cukrář

31-58-H/01     Krejčí

36-66-H/01     Montér suchých staveb

41-51-H/02     Včelař

41-54-H/01     Podkovář a zemědělský kovář

65-51-H/01     Kuchař – číšník, zaměření pohostinství

65-51-H/01     Kuchař – číšník, zaměření kuchař

65-51-H/01     Kuchař – číšník, zaměření číšník

66-53-H/01     Operátor skladování

69-51-H/01     Kadeřník

82-51-H/01     Umělecký kovář a zámečník, pasíř

82-51-H/04     Umělecký keramik

82-51-H/06     Umělecký štukatér


Podmínky soutěže

  • Zúčastnit se může každá škola, která vyučuje některý z výše uvedených oborů.
  • Škola zašle poštou jednu až dvě soutěžní práce za každý z oborů vzdělání (zaměření), v němž se bude chtít soutěže zúčastnit.
  • Poslat je třeba tištěnou, svázanou, barevnou kopii SOP. Adresa pro odeslání výtisků SOP: Mgr. Renata Pyrochtová, Národní ústav pro vzdělávání, Weilova 1271/6, Praha 10.
  • U níže uvedených oborů je třeba zaslat e-mailem na adresu renata.pyrochtova@nuv_cz maximálně 2 fotografie výrobku (nikoli žáka) z praktické zkoušky. Fotografii nazvěte příjmením žáka. Jedná se o tyto obory: Cukrář, Krejčí, Kuchař-číšník (všechna zaměření), Kadeřník, Umělecký kovář a zámečník, pasíř, Umělecký keramik a Umělecký štukatér.
  • Zároveň škola pošle elektronicky vyplněnou tabulku na e-mailovou adresu: renata.pyrochtova@nuv_cz. Tabulku najdete zde: vzor_tabulka_udaju_2019.xlsx vzor_tabulka_udaju_2019.xlsx (11,33 KB)
  • Termín pro odeslání výtisků SOP, tabulky s údaji a fotografiemi je do 28. června 2019.
  • Zasláním fotografie souhlasíte s jejím uveřejněním na webových stránkách NÚV.
·

Vyhodnocení
Vyhodnocení zaslaných prací se bude konat v průběhu července a srpna 2019. Provede ho komise složená ze zástupců Hospodářské komory ČR, MŠMT a Národního ústavu pro vzdělávání.

  • Výsledky soutěže budou odeslány školám do konce srpna 2019, zároveň budou zveřejněny na webových stránkách NÚV.
  • Ocenění Hospodářské komory ČR dostanou tvůrci vyhodnocených prací při slavnostním vyhlášení nejlepších absolventů středních škol, které proběhne na podzim 2019.