Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2011/12

Vojtěch, Jiří - Chamoutová, Daniela; Praha: NÚV, 2012. 50 stran.

Publikace informuje o vývoji základní struktury středního a vyššího vzdělávání (vývoj počtu a podílů žáků 1.ročníků středního vzdělávání, u víceletých gymnázií v ročnících odpovídajících 1. ročníku SŠ a vývoji počtu a podílů studentů 1. ročníků nástavbového studia a vyššího vzdělávání), a to i v členění dle krajů. Publikace poskytuje rovněž informace o vývoji struktury středního a vyššího vzdělávání podle skupin oborů, vč. grafů a tabulek pro roky 2006 až 2011.

Ve druhé části se zabývá postavením mladých na trhu práce v ČR a EU, zejména z pohledu plnění cílů týkajících se zaměstnanosti a vzdělávání mladých daných všeobecnou strategií Europe 2020. Analyzuje nezaměstnanost mladých v evropských zemích, dále seznamuje se zaměstnaností mladých podle dosaženého vzdělání i z hlediska typu pracovní smlouvy či míry zapojení mladých lidí na trh práce. V závěru shrnuje výhled do budoucnosti zejména z pohledu uplatnitelnosti mladých na trhu práce.

Publikace ke stažení Publikace ke stažení (2,03 MB)