Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2013/14

Vojtěch, Jiří - Paterová, Pavla. Praha: NÚV, 2014. 46 stran.

Publikace informuje o vývoji vzdělanostní struktury středního vzdělávání v momentu jeho zahájení prostřednictvím vývoje počtu a podílů nově přijatých žáků do 1. ročníků (u víceletých gymnázií v ročnících odpovídajících 1. ročníku SŠ) a o vývoji počtu přijatých žáků do nástavbového a vyššího odborného vzdělávání, a to vše i v rozlišení dle krajů. Materiál poskytuje rovněž údaje o vývoji oborové struktury středního a vyššího vzdělávání v členění podle skupin oborů, vč. grafů a tabulek pro roky 2008 až 2013.

Druhá část publikace se zabývá situací mladých osob na trhu práce v ČR a v zemích EU, obzvláště z hlediska jejich nezaměstnanosti. Porovnává rozdíly mezi mírou nezaměstnaností mladých a celkovou nezaměstnaností v jednotlivých státech EU a podrobněji analyzuje také časový vývoj těchto ukazatelů. Nechybí ani charakteristiky mladých z hlediska jejich vzdělanostní struktury, dočasného zaměstnávání či dlouhodobé nezaměstnanosti.

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,86 MB)