Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se situací v Evropské unii 2004/05

Vojtěch, J. – Festová, J. - Sukup, R.; Praha, NÚOV 2005. 40 s. 

Publikace přináší informace o vývoji základní struktury středního a vyššího vzdělávání v České republice i v jednotlivých krajích. Další část je věnována vývoji struktury přijímaných žáků podle skupin oborů v odborném vzdělávání. Publikace sleduje a porovnává některé údaje o vzdělávání u nás a ve světě.  Je osvětlováno i postavení mladých lidí na trhu práce ve  srovnání České republiky se zeměmi EU a jinými vyspělými státy. Závěrečná část je věnována strukturám zaměstnanosti, zejména  ve zpracovatelském průmyslu, opět ve srovnání se zeměmi  EU. 

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,36 MB)