Zajímavé odkazy

www.aivd.cz Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR
www.csq.cz Česká společnost pro jakost
www.qfor.org Audit kvality Q FOR
www.acert.cz Asociace certifikovaných jazykových škol
www.cako.cz Česká asociace koučů
www.narodni-kvalifikace.cz Národní soustava kvalifikací
www.nsp.cz Národní soustava povolání
www.kvalitavs.cz/metody/caf Model hodnocení kvality CAF
www.msmt.cz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
www.mpsv.cz Miisterstvo práce a sociálních věcí