Zářijový termín závěrečných zkoušek se blíží

V průběhu září budou závěrečné zkoušky skládat žáci učebních oborů, kteří v červnovém termínu neuspěli nebo se zkoušek nemohli zúčastnit. Na školách, které využily elektronickou formu písemných zkoušek, budou žáci psát písemky opět na počítači.  

Jednotná zadání jsou k dispozici v informačním systému NZZ. 

Dílčí nedostatky v některých tématech, které se projevily v průběhu červnového termínu závěrečných zkoušek, byly opraveny podle připomínek škol.