Zářijový termín závěrečných zkoušek

Jednotná zadání pro zářijový termín závěrečných zkoušek budou zveřejněna 14. srpna 2017 v informačním systému nové závěrečné zkoušky.

Během září organizují školy s učebními obory závěrečné zkoušky pro žáky, kteří je z určitých důvodů nemohli skládat v červnu nebo při nich neuspěli. Ve školách, kde žáci psali písemku na počítačích v červnu, ji budou touto formou skládat i v zářijovém (a posléze také prosincovém) termínu.