Závěrečné zkoušky pro žáky s více vadami

Souběžným postižením více vadami rozumíme kombinaci tělesného postižení s mentálním, případně smyslovým postižením. Souběžné postižení více vadami ovlivňuje výkon žáka u závěrečných zkoušek v závislosti na typu a stupni postižení u všech zkoušek – písemné, praktické i ústní.

Vlivem komplexního postižení mozku je postižen celý pohybový systém, intelekt, případně oblast sluchu, zraku a řeči. Nerozvíjí se dostatečně vnímání a představy v plné míře a tím jsou postiženy i myšlenkové procesy. K projevům postižení pohybového aparátu se přidává v případě mentálního postižení také zpoždění duševního vývoje, snížení schopnosti učit se a nepřiměřené sociální přizpůsobení. Problémy se vyskytují v oblasti paměti, pozornosti, psaní i řeči.

Proto jsme pro vás připravili příklad dobré praxe ukazující, jak je možné upravit podmínky pro skládání závěrečných zkoušek u žáků s kombinovanými vadami. Autorkou tohoto metodického materiálu je Mgr. Ludmila Štarhová, Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno:

  • Prezentaci na toto téma najdete zde:

Postizeni_s_vice_vadami_aktualizovane.docx Postizeni_s_vice_vadami_aktualizovane.docx (200,55 KB)