Závěrečné zkoušky pro žáky s více vadami

Souběžné postižení více vadami je většinou kombinací tělesného postižení s mentálním, případně smyslovým postižením (zrakovým, sluchovým, vadami řeči). V důsledku postižení pohybového systému, intelektu, případně oblasti sluchu, zraku a řeči se nerozvíjí dostatečně vnímání a představy čímž jsou postiženy i myšlenkové procesy.

K projevům postižení pohybového aparátu se přidává v případě mentálního postižení také zpoždění duševního vývoje, snížení schopnosti učit se a nepřiměřené sociální přizpůsobení. Problémy se vyskytují v oblasti paměti, pozornosti, psaní i řeči. Všechny tyto okolnosti vedou učitele žáků se souběžným postižením více vadami k výrazným úpravám podmínek jejich vzdělávání a potažmo i podmínek ukončování studia.  

Proto jsme pro vás připravili příklad dobré praxe ukazující, jak je možné upravit podmínky pro skládání závěrečných zkoušek u žáků s kombinovanými vadami. Autorkou tohptp metodického materiálu je Mgr. Ludmila Štarhová, Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno.

Metodický materiál ke stažení

Postizeni_s_vice_vadami.docx Postizeni_s_vice_vadami.docx (198,74 KB)